หวย ปฏิทิน จีน 16 ธันวาคม 2565、หวย 24 คาสิโน、เว็บ 888 หวย、ตรวจ หวย 1 4 63

“ศุภมาส” แถลงผลงาน 3 เดือน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพียบ เชื่อ เป็นกระทรวงสำคัญ ช่วยพัฒนาอนาคตของประเทศ ด้านอธิการบดี-หน่วยวิทย์ทั่วประเทศ ขานรับนโยบาย อว. ยุคใหม่ ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลงาน 3 เดือน พร้อมวางแนวทางอนาคตของ อว. ในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร อว. และนักวิจัย กว่า 800 คน ที่อาคารสามย่านมิตรทาวน์ 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ในช่วง 3 เดือนแรกที่มาบริหารกระทรวง อว. ได้วางแนวทางและขับเคลื่อนแผนงานสำคัญหลายอย่างที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และประชาชน โดยเฉพาะที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือการยกเว้นค่าสมัครทีแคส (TCAS) เข้ามหาวิทยาลัยในรอบแอดมิชชันทั้ง 10 อันดับ และการจัดส่งดาวเทียมธีออส-2 (THEOS-2) ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จ ซึ่งทำให้คนรู้จักกระทรวง อว. อย่างมาก 

นอกจากนี้ยังมีผลงานการผลักดันงานวิจัย และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ การเริ่มจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อเยาวชนไทยสู่สากล (Futurium) การสนับสนุนสตาร์ทอัพ รถไฟต้นแบบที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย การพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับรถยนต์ไฟฟ้า EV สู่อุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายผล AI เพื่อคนไทย หรือ โอเพ่นไทยจีพีที และการใช้แอปพลิเคชันทราฟฟี่ ฟองดูว์ เพื่อแก้ปัญหาประชาชน เป็นต้น ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของ อว. ทั่วประเทศที่ร่วมกันสร้างผลงานนี้

...

ในวันนี้ อว. จึงได้จัดงาน Future Thailand เพื่อระดมสมองความคิดเห็นจากอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อว. และนักวิจัยทั่วประเทศกว่า 800 คน กำหนดวิสัยทัศน์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของ อว. ในการพัฒนาประเทศ โดย Future Thailand เป็นงานที่มองในอนาคตของประเทศไทยโดยการรับฟังความเห็น สิ่งที่อยากเห็นในอนาคตทั้งจากอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน รับข้อแนะนำในแนวทางที่จะไปสู่อนาคตจากประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้ง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย และรับทราบถึงความพร้อมของบุคลากรของกระทรวง อว. ที่จะไปสู่อนาคต

พร้อมกันนี้ นางสาวศุภมาส ได้เสนอแนวทางในการทำงานต่อไปของ อว. ว่าจะมุ่งเน้น “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และ “วิจัย นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” โดยแนวทางในการทำงานในอนาคต ประกอบด้วย 9 ประเด็น คือ 

(1) อยากเรียนต้องได้เรียน

(2) เรียนมีความสุข มีรายได้

(3) วิจัยและนวัตกรรมสำหรับคนไทยทุกคน

(4) อว. แฟร์ มหกรรมสินค้านวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก 

(5) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมชั้นนำของอาเซียน

(6) หนึ่งอำเภอ หนึ่งนวัตกรรม

(7) เปิดศักราชใหม่อุตสาหกรรมอวกาศไทย

(8) อว. ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลก 

(9) กองทุนใหม่ สนับสนุนนักวิจัยและมหาวิทยาลัย 

“แต่ละประเด็นมุ่งเน้นนี้ มีแผนงานและหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ งาน Future Thailand มีท่านอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงานของ อว. ทุกแห่งมารวมกัน ทุกท่านได้แสดงพลังของ อว. ในการที่จะขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย และจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการดูแลการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม เชื่อว่าพลังของพวกเราชาว อว. จะทำให้อุดมศึกษาและการวิจัยนวัตกรรมไทยจะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน”

นางสาวศุภมาส เผยด้วยว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมจะให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายกระทรวง อว. ใน 6 ประเด็น คือ

1. ปรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสาขาที่มีความต้องการสูง ให้นักศึกษา สามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่า 4 ปี

2. ปรับการเรียนการสอนและหลักสูตรที่จำเป็นต่อการทำงานยุคใหม่ เช่น AI,ศุภมาสชูเดือนอวผลงานเพียบเชื่อเป็นกระทรวงสำคัญช่วยพัฒนาอนาคตประเทศหวย ปฏิทิน จีน 16 ธันวาคม 2565 Data Science, Cloud, Coding, E-Commerce เป็นต้น

3. ร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้แบบ Experiential Learning และ Entrepreneurial Education เน้นการเรียนคู่กับการปฏิบัติ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ เช่น สหกิจศึกษา CWIE บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากขึ้น

4. ร่วมกันจัดทำและรับรองทักษะ หรือ skill transcript ระบุทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาในแต่ละปี

5. ร่วมกันจัดทำระบบคลังหน่วยกิตกลาง (National Credit Bank) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long Learning

6. สนับสนุนให้มีการเรียนการสอน ทำวิจัย จัดสรรทุนวิจัย และศูนย์ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า EV รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ใช้รถ EV โดยเฉพาะรถบัส หรือรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

อีกทั้งเรื่องที่น่ายินดี คือ อว. มีบุคลากรคุณภาพที่ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวนมาก โดยในงาน อว. ยังได้จัดเวทีที่ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัล และกำลังจะรับรางวัลสำคัญในอนาคต โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจาก 6 เวที จำนวน 151 ท่าน และมีรางวัลในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นจำนวน 35 ท่าน รวมทั้งแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสำคัญอื่นๆ อีกด้วย

“จากผลงานที่ได้ทำมาในช่วง 3 เดือน และงานที่จะทำต่อไปในอนาคต นโยบายสำหรับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรของกระทรวง อว. ทำให้ดิฉันมั่นใจและเชื่อมั่นว่า อว. จะเป็นกระทรวงสำคัญในการช่วยพัฒนาอนาคตของประเทศไทย”

sports
上一篇:กลิ่นดีลรัก ‘เดชอิศม์’ ในกระแสข่าว ‘ปรับ ครม.’ พลิกปูมอดีตคนเคยรักกัน
下一篇:‘โบว์ เมลดา’ รับ รัก ‘อาเล็ก’ เริ่มจืดจาง ต้องเตือนกัน อย่าเผลอลืมเติมหวาน